Grunt Magazín

Měsíčník věnovaný českému venkovu moderovaný Václavem Vydrou